Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Liva Studio

Sint Maartenslaan 29, 9890 Asper
info@livastudio.be
BTW BE0843.25.07.91

TOEPASSELIJKHEID

1. Een gemaakte afspraak is juridisch bindend en dient worden nagekomen. Wij vragen voor elke gemaakte afspraak, zowel voor bestaande als nieuwe klanten, een voorschot van 25%. U wordt onmiddellijk doorgeschakeld naar de betaalapp bij een online boeking. Enkel wanneer het voorschot voldaan is, is jouw boeking definitief en zal u ook een bevestigingsmail en factuur van het voorschotbedrag ontvangen. Via deze mail kan je tot 72u voor je afspraak je afspraak online verplaatsen. Verwijder deze mail dus niet.

2. Annuleren van afspraken kan enkel telefonisch of via email tot 48u voor de behandeling ( uitzondering van PMU behandelingen zie punt 3). Bij laattijdige annulatie zal het voorschot van 25% ingehouden worden. VOORSCHOTTEN WORDEN IN GEEN ENKEL GEVAL TERUGBETAALD!

Bij tijdige annulatie blijft het voorschot 3 maand geldig voor dezelfde of een andere behandeling. Boek je geen nieuwe afspraak in binnen deze termijn vervalt het voorschot.

3. Voor alle PMU behandeling ( powderbrows, lippigmentatie, eyeliner ) dient 4 dagen op voorhand verwittigd te worden bij annulatie. Bij laattijdige annulatie vervalt dus ook het voorschot. VOORSCHOTTEN WORDEN IN GEEN ENKEL GEVAL TERUGBETAALD!

4. Wij vragen om het uur van de afspraak te respecteren en op tijd te komen. Niet te vroeg en ook niet te laat. Indien je gehinderd bent en toch later zal zijn gelieve altijd telefonisch contact op te nemen +32477337960. Vanaf 15 minuten te laat dient de afspraak verplaatst te worden en zal ook het voorschot ingehouden worden en dien je een nieuwe afspraak in te plannen. Indien het mogelijk is de behandeling in te korten kan dit, maar blijft dezelfde prijs van toepassing. Vertrek dus tijdig!

5. Liva studio houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten conform de agenda planning. De klant zal hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

6. Wie herhaaldelijk de afspraak niet nakomt, d.w.z.  herhaaldelijk laattijdig annuleert of herhaaldelijk niet komt opdagen, zal geen afspraak meer kunnen maken en geblokkeerd worden in het online boekingssysteem. Het zal enkel nog mogelijk zijn in te boeken als het volledige bedrag betaald wordt.

7. Bij NO-shows wordt de volledige behandeling in rekening gebracht en wordt een factuur opgestuurd. Deze dient binnen de 7 dagen voldaan te zijn.

8. Liva studio is niet verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. Laat waardevolle spullen dus beter thuis.

9. Liva studio heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de klant indien die meubilair, infrastructuur, apparatuur of producten beschadigd.

10. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten vooraan in het salon. Liva studio kan geen opvang bieden aan minderjarige kinderen. Jonge kinderen dienen – o.a. omwille van veiligheidsoverwegingen – van een begeleider te worden voorzien.

11. Een uitstap naar het salon dient als moment van ontspanning, breng dus ook geen onnodig gezelschap mee naar de behandeling.

12. Buggy’s of dragers zijn niet toegelaten in de werkzone.

13. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.

14. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.

 

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Gent.